BYLIVkonferansen 2019 - BY på livet!

Arrangementsinformasjon


Tid: 17.-18. september 2019
Sted: Quality Hotel Tønsberg

«BY på livet!

Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på verksteder, kurs og befaringer og hør foredrag fra lokale og nasjonale aktører. Velg mellom seks ulike fordypningstemaer i de parallelle sesjonene. 

Hvordan kan vi sammen utvikle byene som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillighet. 

Hvilke erfaringer har våre danske naboer med sin satsing på strategisk byledelse? Hvor viktig er samspillskulturen for å lykkes? Disse temaene danner utgangspunkt for en interaktiv dialog.

BYLIVkonferansen er viktig for alle dere som jobber med by- og stedsutvikling, både i det offentlige og private, eller dere som bidrar til levende byer gjennom politikk, private initiativ og frivillig arbeid. Velkommen til to aktive og inspirerende dager.»

Lenke til program og praktisk informasjon HER!

Velg konferansepakke først og du vil få tilbud om overnatting på konferansehotellet og middag i neste steg.

OBS! Alle påmeldte vil få tilsendt informasjon om påmelding til parallelle sesjoner.

Ønsker du å kjøpe fakturabilletter - KLIKK HER!

bylivskonferansen
byliv
vestfoldfylkeskommune
vestfold
tønsberg
tønsbergsentrum

Restriksjoner

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Kjøpte billetter vil kun refunderes dersom arrangementet i sin helhet avlyses.